Vaše otázky

Nejčastější otázky k montáži dřevěných teras, se kterými se v praxi setkáváme:

 

Mám vybrat hladká nebo vroubkovaná prkna?
Z hlediska estetiky a designu je u nás
zvykem dávat spíš drákovaná prkna, která na terase vypadají velmi dobe. Z funkního hlediska to podle institutu pro testování není úplnjednoznané. Za mokra je drákovaná terasa ménkluzká, na druhou stranu se v drákách drí více neistot. Pro hladká prkna hovoí to, e se na nich netvoí tolik tísek a navíc se dají v pípadpoteby pebrousit a terasu zrenovovat.

Jak dlouho vydrží dřevo na terase?
Zále
í na zvolené devin, zpsobu montáe a oetování. Exotické deviny jsou velmi tvrdé a trvanlivé, jejich ivotnost může bt a30 let. Kompromis mezi cenou a ivotností je sibiskmodín, ktermůže na terase slouit i 20 let. Finannnejménnáronje evropskmodín, kterpi dobré montái vydrí nejmén15 let. Životnost kadé terasy je výrazně ovlivněna způsobem montáže. Také je potřeba vzít v úvahu to, že devo asem ztrácí na estetické hodnota někdy jestli je lepší řešení mít za stejnou dobu dvě nové terasy.

Můžu něčím ovlivnit životnost terasy?
D
evu kodí vlhkost, proto je zpsob montáe to nejdůležitější, ím můžete ovlivnit ivotnost svojí terasy. Na vech místech, kde se devo dotká mezi sebou nebo nap. s podloím, je nutné vytvoit prostor kde bude proudit vzduch a devo bude osychat. Druhým faktorem, který pomůže ochraně dřeva, je nátěr terasovým olejem.

Jsou nutné distanční mezery mezi prkny?
Distan
ní mezery jsou dleité, protoe devo je ivmateriál, ve vhlku zvtuje svj objem a za sucha ho zmenuje. Pokud by na terase nebyly distanní mezery a prkna by zvtila svj objem, zaala by terasa “vlnkovat”. V místnatsnání by se také drela vlhkost, která devu zásadně škodí.

Musí být prkna rovná?
Prkna mohou vykazovat nerovnost ve dvou rovinách. Jestli
e má prkno vertikální nerovnost, tedy je “do vrtule”, po pimontování vruty se ve srovná. Jestlie jde o horizontální nerovnost, tedy je prkno “do luku”, pi montái pouijte stahovací svorky nebo upínací kurty, ktermi prkno srovnáte do roviny a připevněte vruty, tím se prkno srovná.

Jaké vruty použít?                                                                                                                                                                                                                                                         Vruty musí  být nerezové  aby dřevo kolem nich nečernalo a také terasové, tedy speciálně tvarované. Terasové vruty mají menší hlavičku, zesílený krk a také úhel zkosení u hlavičky je jiný než u klasických vrutů. To proto, že dřevo bobtná a sesychá podle ročních období a tyto vruty jsou uzpůsobené tak, aby tento nápor vydržely. Z praxe víme, že při použití sice nerezového, ale běžně tvarovaného vrutu může dřevo svým pohybem utrhat hlavičky. Důležité je i chemické složení vrutu, používejte nerez C1, A2 nebo A4 podle dřeviny a místa použití.

 

Potřebujete více informací? Pište na info@terasovepodlozky.cz  nebo volejte na 604 284 007